Menu

Μαθήματα

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες και ειδικότερα για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, στη συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης.

Στο 1ο εξάμηνο, οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα, έτσι ώστε το σύνολο των πιστωτικών τους μονάδων να είναι 30:

Α’ Εξάμηνο   ECTS: 30
Ρεολογία Πολυμερών Υποχρεωτικό 7
Χαρακτηρισμού Πολυμερών Θεωρία Υποχρεωτικό 7
Φυσική και Φυσικοχημεία Πολυμερών Υποχρεωτικό 9
Χημεία Πολυμερών Υποχρεωτικό 7

Στο 2ο εξάμηνο, οι φοιτητές αρχίζουν την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, ενώ υποχρεούνται να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν ένα υποχρεωτικό μάθημα, ένα εκ των δύο προσφερομένων μαθημάτων περιορισμένης επιλογής και 1 εκ των 5 προσφερομένων μαθημάτων επιλογής, έτσι ώστε το σύνολο των πιστωτικών τους μονάδων να είναι 30:

Β΄ Εξάμηνο  ECTS: 30
Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτικό 15
Προηγμένα Πολυμερή Υποχρεωτικό 5
Οι φοιτητές επιλέγουν ένα εκ των δύο:

 

  • Χαρακτηρισμός πολυμερών – εργαστήριο
  • Στατιστική μηχανική πολυμερών
 

 

Περιορισμένης επιλογής

 

 

5

Οι φοιτητές επιλέγουν ένα εκ των πέντε:

 

  • Σύνθετα υλικά
  • Βιοπολυμερή, αμφίφιλα πολυμερή, αυτό-οργάνωση
  • Προσομοίωση πολυμερών
  • Υπολογιστικές μέθοδοι μακρομοριακών συστημάτων
  • Μηχανική των πολυμερών
 

 

 

 

Επιλογής

 

 

 

 

5

 

Στο 3ο εξάμηνο, οι φοιτητές συνεχίζουν την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας (Δ301), την συγγράφουν και την παρουσιάζουν δημόσια ενώπιον της προβλεπόμενης εξεταστικής επιτροπής:

Γ΄ Εξάμηνο  ECTS:  30
Ερευνητική Μεθοδολογία – Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτικό 30

 

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)  χορηγείται μετά:

α) την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, όπως περιγράφονται ανωτέρω (45 πιστωτικές μονάδες) και

β)  την επιτυχή εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας (45 πιστωτικές μονάδες).